Dette sier noen av kundene våre:


Vi ble kjent med systemet, og likte det godt. I en stresset situasjon så hjelper systemet deg, og minner deg på oppgaver. Det er lett å ha med på farten, og lett for alle som ikke sitter på samme plass å være inkludert og deltakende i en situasjon. Det er lett for den som er leder å holde oversikten på hva resten av teamet holder på med og har gjort, noe som minsker behovet for kommunikasjon i en hektisk situasjon.

Dyreparken

Mari Hauge

TDC investerar sedan länge både pengar och tid på krisarbete och har en väl etablerad, utbildad och övad krisorganisation. Detta gör att vi i dag är förberedda med kristränade medarbetare i alla positioner. Som en viktig hjälp i detta arbete använder vi InCaseIT, vilket skapar den i krisarbetet så viktiga överblicken och stödet i beslutsfattandet. Och därtill, inte minst viktigt när det verkligen gäller, är InCaseIT ett system som är enkelt att använda.

TDC Sverige AB

Matts Danielsson

Vi hadde behov for et enklere og raskere system for varsling ved en beredskapshendelse. Det var også viktig for oss med et verktøy som, i tillegg til en historisk logg, gir oss tilgang til både sjekklister og rollekort, samt sikrer at oppgavene blir utført innen fristen. InCaseIT tilbyr et svært godt produkt og vi ser frem til et spennende samarbeid.

Flytoget

Odd Lynnebakken


Våre kunder er ulike


En har 13.461 ansatte, en annen har 137 mens noen har færre enn 26. Et selskap er i Säve og et i Pueblo. Felles for alle er behovet for å håndtere en hendelse godt – sammen og på tvers av geografi og organisasjon.


INDUSTRI

Håndtering av farlig gods, krevende arbeidssituasjoner, krav i lover og forskrifter, tunge løft og store maskiner. Kontinuerlige arbeidsprosesser, effektivisert produksjon og avansert logistikk. Dagtid, nattestid og på helger. En hendelse hos våre industrikunder får konsekvenser som rammer ansatte, selskapet, miljø og samfunn. InCaseIT hjelper våre industrikunder til å en god beredskap som ivaretar effektiv samhandling – fra ledelse og eiere til deg som er der hendelsen skjer.

TRANSPORT

Mange mennesker og store verdier i bevegelse, høy hastighet på veien, i luften, på vann og på skinner. Langt hjemmefra – på ukjent sted. Menneskene først. Innenfor transport er mennesket helt sentralt og tid essensielt – mye skjer samtidig. Våre kunder bruker InCaseIT for raskt å ta hånd om ansatte, pårørende og media når en uønsket hendelse inntreffer. Koordinering via web og app gir våre kunder tryggheten i at de sammen håndtere hendelsen optimalt.

TEKNOLOGI

Forbindelsen er brutt. Svarte skjermer – ingen tjeneste. Systemene virker ikke og kunder ringer og klager. Avtalebrudd, svekket omdømme og tap av kunder. Det skjer umiddelbart, det påvirker dine kunder og det skader ditt omdømme. Når det smeller er informasjon til kundene det viktigste. Våre kunder bruker InCaseIT til å informere sine kunder og ansatte om situasjonen. Samtidig blir tiltak for feilsøking og support håndtert og loggført.

SERVICENÆRING

Gjester, turister, mange mennesker i samme bygning. Barn, barnevogn, rullestol, grupper og køer. Poser, bagger, presanger, høye hæler, telefonsamtaler og hodetelefoner. Alle løper i alle retninger. Det er alltid mye mennesker og håndtering av 100-talls mennesker ved en hendelse er krevende. Da er kunnskap og støtteverktøy viktig. Våre kunder bruker InCaseIT til å dele informasjon om hendelsen, organisere støtteapparatet, iverksette tiltak og varsle ledelse og eiere. Alt på tvers av virksomhetens organisasjon og beliggenhet.

Her brukes InCaseIT